به اطلاع کلیه دانشجویانی که در آزمونها قبول شده اند می رساند، که جهت اخذ کارت گواهی قبولی خود می توانند در سازمان آموزش فنی و حرفه ای - میز خدمت -  مراجعه نمایند. برای کسب اطلاع از آماده بودن کارت گواهی با خانم رامین به شماره  32859255  تماس بگیرید.