کلاس های مربوط به اخذ دیپلم رشته برق از 24م آذر ماه روز دوشنبه ها ساعت 6:30 هر هفته برگزار خواهد شد.

www.gozine1.com