دوره جدید کلاس های عمران معماری برای اخذ دیپلم از 25 آذر ماه روز های سه شنبه از ساعت 5 تا 6:30 برگزار خواهد شد.

www.gozine1.com