درباره دوره جامع اسکیس
معماری ترکیبی است از علم و هنر .
هیچ طرح معماری به تنهایی از علم معماری و یا هنر خلاقیت طرح نشأت نمی گیرد. شناخت علوم ایستایی، مبانی نظری، علوم فرم، فضا و علم شناخت اقلیم و اصول طراحی معماری همواره یاری دهنده معماری خلاق در ارائه پروژه های مهندسی و فنی می باشد و حتی با وجود پیشرفت روزافزون نرم افزارهای کامپیوتری که در طراحی پرزانته معماری کمک بسیار شایانی برای طراحان می باشد، همواره طراحی دستی خالص ترین شفاف ترین راه رسیدن طرح به ایده های اولیه خود می باشد و به جرأت می توان گفت هیچ ابزاری، سرعت و خصوصیات طراحی های دستی را نمی تواند داشته باشد.

در این دوره علاوه بر شناخت متدهای نوین طراحی معماری و آشنایی با پروسه طراحی به صورت علمی، مهندسی و تشریح و تحلیل منابع آموزشی به صورت کاربردی در اسکیس معماری، آموزش طراحی دستی از ترسیمات خط آغاز شده و به پیچیده ترین ترسیمات پرسپکتیوی ختم می شود و همچنین شناخت انواع متریال برای پرزانته و راندو همراه با جدیدترین متدهای آموزشی بیان میگردد.
اسکیس معماری

:: متدهای طراحی 5WH ،Do it، شاخ گوزن ...
:: تحلیل دیاگرام (سایت، اقلیم، تکنولوژی، برنامه فیزیکی، سازه و ...)
:: کانسپت (ایده پردازی مفهومی)
:: ارائه کانسپت در موضوعات متنوع
:: شناخت و ترسیم پلان، مقطع
:: مراحل اسکیس موضوعی

پرسپکتیو و راندو
:: شناخت رنگ، ترسیمات با مارکر، ترسیمات احجام هندسی، پرسپکتیو مقدماتی
:: عناصر اولیه، فرم فضا و نظم
:: انواع پرسپکتیو، سایه و هاشور
:: تکنیک های راندو، آموزش کروکی
:: اتود و اسکیس های پرسرعت، تکنیک ترکیبی پرسرعت
:: طراحی جداره (آسمان، آب، انعکاس احجام ) و ..

:: طراحی محوطه و فضای سبز، درخت و فیگور

اسکیس در موسسه آموزشی گزینه اول