با استفاده از این نرم افزار و یک قلم نوری دیگر نیازی به قلم و کاغذ برای ایجاد اسکیس و راندو نخواهید داشت،کار با این نرم افزار باعث ضعیف شدن قلبلیتهای دست نشده و در حقیقت باعث شیرین تر شدن کاردست برای تمامی علاقه مندان می شود .
از مزایای این نرم افزار شامل :
ساخت لایه های Vector و Paint می باشد.
از اسکیس هایمان می توانیم خروجی dwg بگیریم.
کنترل بسیار راحت بر منحنی های ترسیمی داریم.
منحنی ها را با استفاده از دستورات مختلف می توان تلفیق کرد.
ساخت انواع قلم های طراحی
ترسیم هوشمند و راحت منحنی ها
تغییر مقیاس و انجام کشیدگی نهایی

 


Skecthbook

· آشنایی با فضای کاربری

· ساخت لایه خطی و دستورات مربوطه

· ساخت لایه راندو و دستورات مربوطه

· ساخت قلم های کاری

 

 آموزش sketchbook در موسسه آموزشی گزینه اول